งานสาธารณสุขภาคประชาชน

   แบบลงทะเบียนและใบสำคัญจ่าย อบรม อสม.
 สนอง เวลา : 2012-05-17 14:04:34

 

 

 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 เขต Download แบบฟอร์มลงทะเบียน และใบสำคัญจ่ายสำหรับการอบรม อสม. ทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณจาก สสจ. ต่อไป และขอให้นำส่ง สสอ.กันทรารมย์ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว

 

 

 ไพล์แนบ :

กลับหน้าหลัก